BAKI  MÜHƏNDİSLİK  UNİVERSİTETİNİN

Bakalavriat səviyyəsinə qəbul olmuş abituriyentlərin nəzərinə!

 

     Universitetə qəbul olmuş hər bir abituriyent  15-27 avqust 2019-ci il tarixlərində  (şənbə, bazar və bayram
 günləri istisna olmaqla) hər gün saat 9:30-dan 17:00-a qədər aşağıda qeyd olunan sənədləri təqdim
etməklə qeydiyyatdan keçməlidir: 
1. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat- əsli və surəti).
2. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
3. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
4. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
5. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
6. DİM İş nömrəsi və şifrəsi
7. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) (əsli və 2 nüsxə surəti)
8. Birinci kursun illik tam təhsil haqqı (ödənişli əsaslarla qəbul olmuş tələbələr üçün)
         

TƏHSİL HAQQI ÖDƏNİŞİNDƏN AZAD OLUNAN

İMTİYAZLI TƏLƏBƏLƏR 

1. Məcburi köçkün statusu olan tələbələr (tələbənin özünün vəsiqəsi olmalıdır)
2. Şəhid ailəsi statusunu almış ailənin üzvü.
3. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi zamanı  həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən, məhkəmə tərəfindən ölmüş
elan edilən və ya əlil olan vətəndaşların övladları.
4. Hər iki valideynini itirmiş və yaxud bir valideyni vəfat etmiş, o biri valideyni I və II qrup əlil olan
uşaqlar.
5. I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar.

Təhsil haqqı ödənişindən azad olunan abituriyentlər
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

I.  Məcburi köçkün statusu olan tələbələr:

1. Tələbənin özünə aid məcburi köçkünlük vəsiqəsi (cari ilin sonunadək qeydiyyatdan keçirilmiş) əsli
və notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
2. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
3. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
4. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
5. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
6. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
7. İş nömrəsi və şifrəsi
8. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti

II. Şəhid ailəsinin üzvü olan tələbələr:
1. Notarial qaydada təsdiq olunmuş şəhid ailəsi vəsiqəsinin surəti;
2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş valideynin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
3. Notarial qaydada təsdiq olunmuş tələbənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti ;
4. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
5. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
6. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
7. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
8. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
9. İş nömrəsi və şifrəsi
10. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti
 
    QEYD: 18 yaşı tamam olan abituriyentlər şəhid ailəsinin üzvü kimi müstəqil vəsiqə almalıdır və təhsil
haqqından 23 yaşı tamam olana kimi azad olunur.
 
III.  Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun

müdafiəsi zamanı əlil olmuş vətəndaşların övladları:

1. Notarial qaydada təsdiq olunmuş valideynin əlillik vəsiqəsi (əlilliyin səbəbi yuxarıda göstərildiyi
kimi olmalıdır).
2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş tələbənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti ;
3. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
4. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
5. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
6. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
7. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
8. İş nömrəsivə şifrəsi
9. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlarüçün) - əsli və 2 nüsxə surəti
  III (a)  Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi
əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən vətəndaşların övladları:
1. Səbəbi göstərilməklə ölüm haqqında şəhadət namənin surəti (itkin düşənin ölmüş elan edilməsi
haqqında məhkəmənin qərarı)
2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş tələbənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti ;
3. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
4. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
5. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
6. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
7. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
8. İş nömrəsi və şifrəsi
9. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti

IV.  Hər ik ivalideynini itirmiş və yaxud bir valideyni vəfat etmiş,
o biri valideyni I və II qrup əlil olan abituriyentlər: 

1. Notarial qaydada təsdiq olunmuş valideynin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş valideynin əlillik haqqında vəsiqəsinin surəti və əlillik barədə
arayış.
3. Notarial qaydada təsdiq olunmuş tələbənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti ;
4. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
5. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
6. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
7. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
8. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
9. İş nömrəsivə şifrəsi
10. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti
 Qeyd: Ödənişdən azad edilmə 23 yaşınadək qüvvədədir. 
Əlillik arayışları müddətsiz deyilsə, göstərilən müddətə azad olunur.

V. I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar: 
1. Notarial qaydada təsdiq olunmuş əlillik haqqında vəsiqəsinin surəti və əlillik barədə arayış və
yaTibbi-Sosial Ekspert Komissiyasında sonuncu müayinəyə dair arayış.
2. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
3. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
4. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
5. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
6. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
7. İş nömrəsi vəşifrəsi
8. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti

Abituryentlər üçün ixtisaslar haqqında (video) məlumat

Bakalavr təhsili

BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ

2018-2019-cu TƏDRİS İLİ BAKALAVR SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ

İXTİSASLARIN KEÇİD BALLARI

İxtisasın adı

Tədris dili

Ödənilşli

Ödənişsiz

Kompüter mühəndisliyi

Azərbaycan

200

555

İnformasiya texnologiyaları

Azərbaycan

250

540

Mexanika mühəndisliyi

Azərbaycan

230

488

İnşaat Mühəndisliyi

Azərbaycan

250

434

Kimya mühəndisliyi

Azərbaycan

245

578

Elektirik Mühəndisliyi

Azərbaycan

Yeni

Yeni

Sənaye  mühəndisliyi

Azərbaycan

226

425

Elektroenergetika  mühəndisliyi

Azərbaycan

231

441

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

Azərbaycan

262

541

Sistem  mühəndisliyi

Azərbaycan

266

576

Memarlıq

Azərbaycan

257

383

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

Azərbaycan

209

345

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

Azərbaycan

Yeni

Yeni

Şəhərsalma

Azərbaycan

203

350

Logistika və nəqliyyat  texnologiyaları mühəndisliyi

Azərbaycan

247

343

Dizayn

Azərbaycan

204

389

Maliyyə

Azərbaycan

314

-

Biznesin idarə edilməsi

Azərbaycan

284

-

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Azərbaycan

290

504

İqtisadiyyat

Azərbaycan

280

-

Mühasibat uçotu və audit

Azərbaycan

335

-

Ekologiya  mühəndisliyi

İngilis

Yeni

Yeni

Kompüter mühəndisliyi

İngilis

-

648

İnformasiya texnologiyaları

İngilis

-

634

Kimya mühəndisliyi

İngilis

461

574

Mexanika mühəndisliyi

İngilis

-

541

İnşaat mühəndisliyi

İngilis

-

446

Sənaye  mühəndisliyi

İngilis

275

425

Memarlıq

İngilis

-

396

Biznesin idarə edilməsi

İngilis

266

600

İqtisadiyyat

İngilis

261

594

Maliyyə

İngilis

295

648

Mühasibat uçotu və audit

İngilis

396

610

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İngilis

259

493

Riyaziyyat müəllimliyi

İngilis

373

456

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

İngilis

511

511

Fizika müəllimliyi

İngilis

217

447

Kimya müəllimliyi

İngilis

367

539

Biologiya müəllimliyi

İngilis

331

501

Logistika və nəqliyyat  texnologiyaları mühəndisliyi

Rus

226

-

Dekanlar

Mühəndislik fakültəsi

Dosent Afər Əlifov

 

Pedaqoji fakültə

F.d Elşad Abdullayev


İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsi

Dosent Mayıs Əzizov