Yavər Məmmədov

Bölmə:  Büdcə Komitəsi

Vəzifəsi: Sədr

Email: ymammadov@beu.edu.az

Təhsil

Magistr, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi. - 1996 İyun. Diplom AB-I 01714