Bədii yaradıcılıq bölməsi

 

   Universitetimizin mədəni həyatı özünəməxsusluğu ilə seçilir. Tələbələrin hərtərəfli yetişməsinə xüsusi diqqət yetirən Bədii yaradıcılıq bölməsi fəaliyyətində incəsənətin məna və mahiyyətini, onun insanların qəlbinə, hissinə, əqidəsinə dərin təsirini, tərbiyəvi əhəmiyyətini, ideya-estetik keyfiyyətini xüsusi dəyərləndirir. Universitetdə bədii özfəaliyyət incəsənətinin müxtəlif sahələrində yeni istedadların yetişməsi üçün işgüzar şərait yaradılıb ki, bu da müasir dövrümüzdə mənəvi-əxlaqı normaların bütün səviyyələrdə qorunmasını təbliğ etməyə, gəncləri kamilliyə çağıran praktik təsir gücünə malikdir. Əlamətdar tarixi günlər və hadisələr, xalq bayramları, il ərzində respublikanın həyatında baş verən mühüm hadisələrlə əlaqədar keçirilən tədbirlərdə bədii özfəaliyyət kollektivləri yaxından iştirak edirlər. Özfəaliyyət dərnəklərində iştirak edən tələbələr tanıtım,təqdimat, əyləncə və bayram proqramları, xatirə və yaradıcılıq gecələri, sərgilər, təşkil edir, mədəni-kütləvi tədbirlərinin keçirilməsi və təşkili işində yüksək bacarıq və qabiliyyət nümayiş etdirirlər.

Rəqs

    Universitetin rəqs özfəaliyyəti kollektivi 2002-ci ildə Xalq Artisti Yusif Qasımov tərəfindən qurulub. Kollektivin repertuarında azərbaycan, qazax, türk, özbək və digər türkdilli xalqların milli rəqsləri ilə yanaşı avropa rəqsləri də geniş yer alıb. Rəqs özfəaliyyəti kollektivi universitetdə əlamətdar tarixi günlər və hadisələrlə bağlı təşkil olunan bədii proqramlarda, şənliklərində, respublikanın həyatında baş verən mühüm hadisələrlə əlaqədar keçirilən tədbirlərdə çıxış edir, müxtəlif yönlü müsabiqə və festivallarda universiteti layiqincə təmsil edir. Universitetin rəqs özfəaliyyəti kollektivi qızlardan və oğlanlardan ibarət ayrılıqda və kollektiv rəqslər hazırlayır. Qızlardan ibarət rəqs kollektivinin bədii rəhbəri Səbinə İsmayılovanın quruluşu əsasında hazırlanan «Azərbaycan», “Nəlbəki”, “Naz eləmə” , “Şalı-şalı”, “Qavalla rəqs”, “Sudan gələn sürməli qız” və s bu kimi azərbaycan və milli xalq rəqslərindən ibarət “Popuri” özünün lirikliyi, zərifliyi, incəliyi ilə seçilirlər. Oğlanlardan ibarət rəqs kollektivinin bədii rəhbəri Rauf ----- quruluşu əsasında hazırlanan “Şəki”, “Qazağı”, “İgidlər” və “Qaytağı”, kimi xalq rəqslərinə coşğun hisslər, cəld ritm, güc və temperament xasdır. Hər iki qrupun ifasında təqdim olunan “Yallı”, “Azərbaycan suitası” kimi milli musiqimizi, adət-ənənəmizi, folklorumuzu əks etdirən kollektiv ifa olunan lirik rəqslər dünyada yerini tutmuş ən zəngin rəqslərdi. Hər il rəqs özfəaliyyəti kollektivinin yaradıcı uğurları daha da artır. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının respublikada keçirdiyi “Tələbə baharı” yaradıcılıq festivalının hər il iştirakçısı olaraq “Milli rəqslər” və “Xarici rəqslər”nominasiyası üzrə qalib olmuşdur.

Tələbə teatr studiyası

    Teatr incəsənəti universitetdə təhsil alan hər bir gəncin zəruri mənəvi tələbatına çevrilib. Bədii yaradıcılıq bölməsinin təkibində Tələbə Teatr studiyası fəaliyyət göstərir. Tələbə Teatr Studiyası iki istiqamətdə: dram özfəaliyyəti kollektivi və ŞHK ( Şən və Hazırcavablar klubu) fəaliyyət göstərir. Bakı Mühəndislik Universitetinin Tələbə teatr studiyası kollektivi müasir həyatla əlaqə baxımından çağdaş tələblərə cavab verən tamaşalar hazırlayır. Həvəskar tələbələr teatrdan estetik zövq almaqla yanaşı, həm də bilik və mədəni səviyyələrini yüksəldirlər. Repertuarda tarixi və əlamətdar günlərə həsr olunmuş tematik səhnə əsərləri ilə bir sırada klassik və tarixi mövzulara da üstünlük verilir. Özfəaliyyət kollektivinin bədii rəhbəri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Zəminə Axundovanın verdiyi quruluş əsasında müxtəlif illərdə , Ə. Səmədlinin “Qanlı bənövşə”, A. Səfərlinin “Sən kimə güllə atacaqsan”, F. Karrintinin “Təhsil haqqını geri qaytarın”, A. Mehdiyevin “Başlanğıc”, C.Məmmədquluzadənin “Kamança”, , Hacı Mirabdullanın “Xocalıdan gələn səslər” pyesləri əsasında eyniadlı tamaşalar, “Tarixin Xocalı dərsi”, “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz”, “Qış nağılı” adlı ədəbi-bədii kompozisiyalar hazırlanmışdır. Özfəaliyyət kollektivinin çıxışlarının professional səhnələrdə nümayişi üçün geniş imkanlar yaradılır. İ. Əfəndiyevin “Xurşidbanu Natəvan” pyesi Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının, Naxçıvan Dövlət Konservatoriyasının səhnəsində, “Hökmdar və qızı” əsəri əsasında “Qarabağnamə” tamaşası isə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında, Əli Əmirlinin “Ağqoyunlular və Qaraqoyunlular” eyniadlı tamaşası Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında, Abşeron, Şamaxı rayon Mədəniyyət Saraylarında, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və fəaliiyətinə həsr olunmuş “Mesenat” eyniadlı tamaşası isə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında, və Abşeron rayon Mədəniyyət Mərkəzində, B. Vahabzadənin “Göytürklər” pyesi əsasında hazırlanan “Özümüzü kəsən qılınc” tamaşası Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında və Mingəçevir Dövlət Teatrında, H. Mirələmovun “Xəcalət” povesti əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa V. Mustafazadə adına Pirallahı rayon Mədəniyyət Mərkəzində , Anarın “Keçən ilin son gecəsi” pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşa Azərbaycan Dövlət Rus Dram Dram Teatrında nümayiş olunub. Bədii yaradıcılıq bölməsinin tərkibində ŞHK ( Şən və Hazırcavablar klubu)fəaliyyət göstərir. Şən və Hazırcavablar klubu komandası 2009-cu ildən fəlaiyyətə başlamış indiyədək müxtəlif müsabiqələrdə o cümlədən, Aktyorlar evində Bakı Şəhəri Şən və Hazırcavablar Klubunun təşkil etdiyi Ali Məktəblər arası Milli KVN Superliqasında müvəffəqiyyətlə iştirak etmişdir.

Musiqi özfəaliyyəti

    Universitetin musiqi özfəaliyyəti dərnəyinin tərkibində müsiqi incəsənətinin müxtəlif janrları üzrə özfəaliyyət qrupları: xor,solo ifaçılıq, rok-musiqisi və s fəaliyyət göstərir. Musiqiduyma qabiliyyəti, səs, ümumi ifa və solo imkanlarına və bacarıqlarına malik olan tələbələrdən təşkil olunan xor kollektivi gənclərin milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi və onların bədii-estetik səviyyəsinin yüksəlməsinə yaxından kömək göstərir. Musiqi özfəaliyyəti kollektivinin repertuarında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri və Azərbaycan xalq mahnıları, o cümlədən müxtəlif dillərdə müxtəlif xalqların mahnıları əsas yer tutur. Kollektiv və solo ifaçıların çıxışlarında folklorumuzdan, klassiklərdən, müasir şair və bəstəkarların əsərlərindən istifadə etməklə yanaşı, doğma vətənimizə məhəbbət, torpaqlarımızın azadlığını və bütövlüyünü tərənnüm edən əsərlərə geniş yer verilir. Musiqi özfəaliyyəti kollektivinin bədii rəhbəri Vüqar Məmmədov ümumdünya xor ifaçılığı ənənələrini qorumaqla yanaşı tək və solo ifalara da xüsusi yer ayırır. Musiqi özfəaliyyəti kollektivi dəfələrlə festival, müsabiqələrin iştirakçısı olmuş, fəxri fərman və diplomlarla təltif edilmişdir. Xüsusilə son illərdə xor və solo ifaçılığında böyük uğurlara çatmışdır. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının Respublikada keçirdiyi “Tələbə baharı” Ümumrespublika yaradıcılıq festivalının “ Pop musiqisi”, “Klassik musiqi”, “Estrada musiqisi”, “Vokal janrı”, “Xalq mahnıları”nın nominasiyaları üzrə müxtəlf yerlərə layiq görülmüşdür.

Xalq çalğı alətləri ansamblı

    Müxtəlif xalq çalğı alətlərindən təşkil olunmuş ansamblın tərkibinə tar, saz, qarmon, nağara, musiqi alətləri daxildir. Xalq çalğı alətləri ansamblı 2017-ci ildən yenidən bərpa olunaraq fəaliyyətə başlamışdır. Ansamblın bədii rəhbəri Vüqar Məmmədovun rəhbərliyi ilə ansambl milli-mənəvi sərvətimiz olan milli musiqi folklorumuzun yaşamasında, zənginləşməsində, eləcə də professional musiqimizin formalaşmasında yeni-yeni bəstəkar əsərlərinin milli zəmin üzərində yaranmasında məqsədyönlü fəaliyyət göstərir.